Wie hebben belang bij het recyclen van luiers?

Luiers en ander incontinentiemateriaal vormen ca. 5%-7% van ons restafval. Dat is een enorme berg die wij jaarlijks verbranden en omzetten in electriciteit. Dat er op een schone, hygiënische en vooral economische wijze luiers gerecycled kunnen worden is van belang voor een groot aantal partijen. Wie zijn die belanghebbenden en wat heeft Diaper Recycling Europe hen te bieden?

Consumenten

In Nederland gebruiken ca. 600.000 peuters en ca. 400.000 ouderen luiers en incontinentiemateriaal. Jonge ouders blijken zeer gemotiveerd om mee te helpen het luier-probleem op te lossen. De bereidheid om gebruikte luiers op een centraal punt in te leveren is groot. Deze positieve attitude is een belangrijke voorwaarde voor succes. Door gebruikte luiers bij een kinderdagverblijf in te leveren wordt de inzameling stukken eenvoudiger.

Organisaties

Belangrijke sleutel in het succes van luier-recycling ligt in de handen van de inzameling. Hier spelen verschillende organisaties een cruciale rol: kinderdagverblijven zijn een onmisbare schakel als centraal inzamelpunt. Hier kunnen ouders het luier-afval prima kwijt. Terwijl de kinderdagverblijven zich kunnen verbinden aan het groene thema “luier-recycling”. Datzelfde geldt voor organisaties in de ouderenzorg.

Overheden

De VANG-doelstelling van 75% afvalscheiding en 100 kg restafval in 2020 is een hele pittige. Eén van de belangrijkste stromen in het restafval is het luier-afval. Met de komst van Diaper Recycling Europe is daar nu een schoon, hygiënisch en economisch verantwoord (en zelfs financieel interessant) alternatief bijgekomen. Lees hier meer over VANG.

100% recyclen – 0% verbranden

Fabrikanten

Wereldwijd worden jaarlijks 300 miljard luiers geproduceerd. Gezien het gebruiksgemak van luiers en de verwachte toename en vergrijzing van de wereldbevolking is het veilig om te concluderen: het probleem van het luier-afval is morgen nog niet verdwenen. Voor fabrikanten is het van groot belang om zich te kunnen verbinden aan een schone en zinvolle recycling-methode. En mee te helpen bij “circular by design”.

Investeerders

Omdat het probleem van het luier-afval de nationale grenzen overstijgt, terwijl de recycling regionaal plaatsvindt, ligt een samenwerking van verschillende financiële partners het meest voor de hand: European vision, local solution. Wij streven naar een samengaan van institutionele en strategische partijen. Met één gemene deler: elke recycling-installatie opereert met een interessant en aantrekkelijk verdienmodel.

Waste industry

Hier liggen de belangen tegengesteld. Aan de ene kant is het mooi dat er een recycling-methode op de markt is, die op een schone en commercieel verantwoorde manier luiers recyclet. Tegelijkertijd bestaan luiers ook uit zeer brandbare materialen waarmee elektriciteit opgewekt wordt. En daar liggen vaak langdurige leverings-contracten aan ten grondslag, die niet zomaar aan de kant geschoven kunnen worden.