Luiers recyclen: niet langer wachten

Diaper Recycling Europe recyclet luiers en incontinentiemateriaal. Omdat we vinden dat er nog waardevolle grondstoffen uit het luierafval te winnen zijn, die we niet zomaar mogen verbranden. Dat doen we met een hygiënische technologie, op regionale basis, samen met erkende partners. In Nederland wordt ca. 3% van het luierafval gerecycled. Wereldwijd is dat slechts 0,3%. Kortom, we hebben nog een lange reis voor de boeg.

Wat doen we nu met luiers?

Momenteel verbruiken we in Nederland ca. 1 miljard luiers. Dat levert ca. 180.000 ton aan luier-afval op. Naar schatting is dat aan incontinentie-materiaal ongeveer hetzelfde tonnage. Elk jaar weer. Voor het overgrote deel verdwijnen de 360.000 ton aan luiers en incontinentiemateriaal, in een vuilverbrandingsoven en daarmee in de atmosfeer. Om stroom te produceren. Wij kiezen voor een andere oplossing. Beter. Schoner. Op termijn circulair.

Hoe zien wij de toekomst?

Zou het niet mooi zijn als we luiers op een vaste plek kunnen inleveren en dat we er van op aan kunnen dat de materialen op een goede manier worden hergebruikt (idealiter voor de productie van nieuwe luiers). Het allerliefste leven we in een wereld zonder luiers, want dan hoeven we ze ook niet op te ruimen. Maar wij denken dat dat een illusie is. Omdat wegwerpluiers zo ongelooflijk gemakkelijk in het gebruik zijn.

100% recyclen – 0% verbranden

Hergebruik grondstoffen

Van elke luier zijn nog zeer waardevolle grondstoffen te hergebruiken. Plastics, papiervezels, de Super Absorbing Polymers (SAP’s) en natuurlijk datgene dat we opvangen, waar de luier in eerste instantie voor was ontworpen. Al deze stoffen worden op economische wijze terug gewonnen. De kwalitatieve reststromen vinden hun weg naar afnemers. Het liefst circulair.

Laagste Footprint

Samen met onze technologie-partner hebben wij een luier-verwerkings-installatie ontwikkeld die aan de hoogste milieu-eisen voldoet. Als dit proces met behulp van een LCA (Life Cycle Analysis) vergeleken wordt met een willekeurig alternatief komt ons proces als beste uit de bus. Volgens onderzoek van Deloitte, bespaart ons proces 70% aan CO2 uitstoot.

Research & Development

Wij zijn blij met waar wij staan met onze huidige technologie. Maar daar stoppen wij niet. Het moet en het kan nog beter. Wij zijn toegewijd aan het verbeteren van ons recyclingproces. Nog hogere kwaliteit van de rest-stromen, meedenken bij het ontwerp van luier-producten, een oplossing vinden bij het verwijderen van medicijnen. Wij zijn nog lang niet klaar.

Elke luier-recycling-installatie van 40.000 ton bespaart jaarlijks 70% aan CO2. Dat staat gelijk aan de uitstoot van 7.500 auto’s.