Het recyclingproces van luiers onder de loep

Luiers en incontinentiemateriaal zijn uiterst ingenieuze producten, waar een wereld aan technologie achter ligt. Luiers bestaan uit verschillende soorten plastics, plus uit houtvezels en SAP's: dat zijn kleine korrels die veel vocht opzuigen. Dezelfde materialen worden gebruikt voor incontinentieluiers, alleen in een andere verhouding. Ongeveer vijftig procent van het gewicht van een gebruikte (incontinentie-) luier bestaat uit vocht. Ze zijn zo samengesteld dat vocht nauwelijks in aanraking komt met de huid. En na gebruik kun je je ook weer  ook weer super-eenvoudig van de gebruikte luiers ontdoen. Wij bedoelen maar: luiers staan voor gemak. Maar: hoe recyclen we deze hoogwaardige producten?

Het proces: schone eindmaterialen!

Het heeft onze voorkeur dat gebruikte luiers worden opgehaald bij kinderdagverblijven en zorginstellingen. Bij binnenkomst wordt het luierafval stukgesneden en intensief gewassen. In een eerste stap wordt het plastic gescheiden van het overige materiaal. De plastics stroom wordt intensief gewassen en gedecontamineerd. Dat wil zeggen: ontdaan van pathogenen en medicijnen. De stroom houtvezels en SAP’s wordt als volgt behandeld. Eerst worden de SAP’s gedeactiveerd. Dat is een uniek proces waarin we ons onderscheiden. De deactivatie zorgt ervoor dat de SAP’s hun vocht loslaten. Lukt dat niet, dan blijft het een gel-achtige substantie waar niet veel mee te beginnen is. Door de deactivatie van de SAP’s zijn wij in staat om de SAP’s te scheiden van de houtvezels. Want we willen de hoogwaardige houtvezels (waardevolle grondstof) weer goed kunnen hergebruiken in andere producten. Zowel de houtvezels als de SAP’s ondergaan een intensieve decontaminatie behandeling, zodat alle pathogenen worden afgedood en de medicijnresten worden verwijderd. Dat doen we met technieken die geen hitte nodig hebben (zoals sterilisatie of TDH proces) en waarbij we zeer efficiënt omgaan met het gebruik van proceswater. Al met al zorgt ons proces voor de herwinning van hoogwaardige grondstoffen. Het proceswater ondergaat een intensieve nabehandeling, zodat we het proceswater zoveel als mogelijk hergebruiken.

De voordelen van onze unieke technologie:
  • Deactivatie van de SAP’s: zonder deactivatie is er geen scheiding van materialen mogelijk
  • Scheiding van materialen: schone eindproducten betekenen een hoge opbrengst
  • Geavanceerde decontaminatie: met technieken die weinig energie vragen
  • Vrij van ziekteverwekkers en medicijnen: zodat we de eindproducten met een gerust hart in andere producten kunnen toepassen
  • Efficiënt gebruik van energie en water en 70% minder CO2-uitstoot

Diaper Recycling Europe: "100% recyclen – 0% verbranden"

Continu onderzoek

Diaper Recycling Europe is bijzonder trots op het proces zoals we dat nu uitvoeren. Maar we weten ook: we staan pas aan het begin. Momenteel wordt slechts 0,3% van het wereldwijde luierafval gerecycled. Wij zijn volledig toegewijd aan onze missie om het proces continu te verbeteren. Daarom doen we doorlopend onderzoek samen met kennisinstituten om ons proces continu te verbeteren. En vooral nog schoner en nog veiliger te maken.

Hoge eisen aan recycling

Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn. Dat brengt met zich mee dat de secundaire producten aan zeer hoge maatstaven moeten voldoen. Daar zijn een aantal protocollen en beoordelingscriteria voor opgesteld door de overheid (o.a. door het RIVM). De eisen voor een schone en veilige recycling van luiermateriaal zijn nergens zo hoog als in Nederland. Wij zijn in gesprek met alle instanties om aan deze hoge eisen te kunnen voldoen.

RIVM, LAP3, End of Waste

Het RIVM heeft een uitgebreid protocol opgesteld om het recyclingproces en de secundaire stromen op veiligheid te kunnen beoordelen. Het afbreken van pathogenen en medicijnen staat in dit protocol centraal. Dat geldt ook voor de LAP3 sectorplannen: eisen waar je niet zomaar aan kunt voldoen. Hetgeen ook geldt voor de End of Waste status van de Europese Commissie die hoge eisen stelt aan de secundaire producten.