Het recyclingproces van luiers onder de loep

Luiers en ander incontinentiemateriaal zijn uiterst ingenieuze producten. Bijzonder gemakkelijk in gebruik, waar een wereld aan technologie aan tem grondslag ligt. Door de veelvoud aan materialen, nemen de materialen veel vocht op en blijven toch relatief droog in het contact met de huid. En na gebruik kun je je ook weer  ook weer super-eenvoudig van de gebruikte luiers ontdoen. Maar: hoe recyclen we deze hoogwaardige producten?

Het proces: deactivatie van SAP’s

Luiers worden opgehaald bij gemeenten, kinderdagverblijven en zorginstellingen. Bij binnenkomst wordt het materiaal stukgesneden en gewassen. Het plastic wordt gescheiden van het overige materiaal en verder gewassen en gepelletiseerd. Het resterende afval (SAP’s, papiervezels en compost) wordt met een jet cooker gesteriliseerd, waarmee de pathogenen worden gedood. Daarna komt het unieke in het proces van Diaper Recycling Europe: het deactiveren van de SAP’s. Dat is een gepatenteerd proces waar we erg trots op zijn. Het zorgt ervoor dat we in staat zijn  om hoogwaardige secundaire producten te fabriceren. We zijn in staat om hoogwaardige plastic, papiervezels en SAP’s apart terug te winnen. Of in een samenstelling van vezels en SAP's, dat weer interessant is als kattenbakvulling bijvoorbeeld. De resterende reststromen worden verder behandeld op het afbreken van medicijnen. Water en lucht krijgen een nabehandeling. Slechts 2% van het luiermateriaal moeten we echt als afval afvoeren.

100% recyclen – 0% verbranden

Continu onderzoek

Diaper Recycling Europe is bijzonder trots op het proces zoals we dat nu uitvoeren. Maar we weten ook: we staan pas aan het begin. Momenteel wordt slechts 0,3% van het wereldwijde luierafval gerecycled. Wij zijn volledig toegewijd aan onze missie om het proces continu te verbeteren. Daarom doen we doorlopend onderzoek samen met kennisinstituten om ons proces continu te verbeteren. En vooral nog schoner en nog veiliger te maken.

Hoge eisen aan recycling

Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn. Dat brengt met zich mee dat de secundaire producten aan zeer hoge maatstaven moeten voldoen. Daar zijn een aantal protocollen en beoordelingscriteria voor opgesteld door de overheid (o.a. door het RIVM). De eisen voor een schone en veilige recycling van luiermateriaal zijn nergens zo hoog als in Nederland. Wij zijn in gesprek met alle instanties om aan deze hoge eisen te kunnen voldoen.

RIVM, LAP3, End of Waste

Het RIVM heeft een uitgebreid protocol opgesteld om het recyclingproces en de secundaire stromen op veiligheid te kunnen beoordelen. Het afbreken van pathogenen en medicijnen staat in dit protocol centraal. Dat geldt ook voor de LAP3 sectorplannen: eisen waar je niet zomaar aan kunt voldoen. Hetgeen ook geldt voor de End of Waste status van de Europese Commissie die hoge eisen stelt aan de secundaire producten.